Dränering runt Göteborg, Bohuslän

Alla hus måste ha en bra dränering, inte bara de som står i lite fuktigare mark. Dräneringen skyddar huset från uppstigande grundvatten och risken för fuktskador eller mögel. Vi utför alla sorters dräneringsarbeten både vid byggen och vid redan uppförda byggnader.

Rådgivning och offert

Lokal dräneringsfirma i Göteborg, Västsverige från Varberg, Kungsbacka, Borås till Bohuslän. Fackmannamässig Dränering inkl

 • Analys avrinning dagvatten
 • Konditionsutlåtande
 • Kostnadsfritt, specificerat offertförslag
 • Etablering entreprenadmaskiner
 • Dränering med isodrän
 • Schaktning
 • Nytt fuktskydd
 • Tilläggsisolering
 • Bortforsling jordmassor
 • Ev. källarrenovering, sanering invändigt
 • Återställning trädgård, gångar, rabatter
 • Övriga markarbeten på tomten vid behov

Rådgivning och offert

Kontakta oss för en förutsättningslös diskussion om du planerar dräneringsarbete. Vi ger gärna råd utifrån vår långa erfarenhet och kan enligt överenskommelse lämna offert på det jobb du vill ha utfört vare sig det gäller fuktskador på ett hus eller dränering av en gräsmatta.

Skickliga grävmaskinister

Våra grävmaskinister är mycket skickliga och de kan gräva schakt runt huset för bästa resultat. Schakten fylls igen sedan dräneringsrör lagts på plats och vår personal tar stort ansvar för att lämna allt så snyggt det bara går efter sig eftersom nöjda kunder är den bästa belöningen som går att få.

Kontroll och underhåll

Ta för vana att undersöka din husgrund och/eller källare regelbundet. Hittar du tecken på fukt eller till och med mögelangrepp är det ett kraftigt varningstecken. Då är det dags för en konsultation för att se om det är dags att dränera om huset för att undvika framtida problem, i samband med dränering kan vi också ordna med grundisolering.

För gratis offert och möte på din tomt, vänligen fyll i webbformuläret till höger

Kontakta en bra markfirma idag!